Yazılar

DİYAFRAM DUVAR (DIAPHRAGM WALL)

diyafram duvar

DİYAFRAM DUVAR: Genel olarak kazı duvarlarını desteklemek için inşa edilen geçirimsiz , donatılı, yüksek dayanımlı yeraltı duvarlarıdır. Derin kazılarda temel çukuru stabilitesinin sağlanması ve emniyetle temel kazısı yapılması amacıyla yapılan bir betonarme iksasistemidir. Diyafram duvarın amacı yer altı suyunun çalışma yapılacak alana girmesini önlemek ve yüksek toprak basıncının karşılanmasıdır. Derin kazılarda yanal stabilite ankrajlarla sağlanır. Bu uygulamada grap veya hidro freze  yöntemleri ile iki ayrı çalışma yapılabilir.

GRAP: Gevşek zeminlerin imalatında kullanılan iki karşılıklı çeneden ibarettir. İki halat yardımı ile aç kapa yaparak çalışma yapılır.
HİDROFREZE: Bu uygulama daha çok kumlu ve sert zeminler için geçerli olup karşılıklı iki adet ters çarktan ibarettir. Çarklar hidrolik gücü ile çalışır ve çarkların arasındaki pompa vasıtası ile öğütülen zemin dışarı atılır .

 

Diyafram duvar imalatı;

Kılavuz duvarı vasıtasıyla istenen boyda ve kalınlıkta anolar halinde bir panelin kazısına başlanır. Kazı sırasında, çukur stabilitesibentonit süspansiyonu ile sağlanır.

Kazıyı müteakip desandır yöntemi ile panel içerisindeki çalışma esnasında oluşan kumlu bentonit çekilerek elenip yerine temiz bentonit doldurulur desandırın amacı kuyu içerisindeki kumu temizlemektir.

Panel içerisine donatı kafesi yerleştirilir ve askıya alınır.
donatı yerine yerleştirilip betonlamaya başlamadan önce, panelin her iki tarafına (bitmiş komşu panel yoksa) stop-end yerleştirilir.
Beton boruları ile (termie borusu) tabandan itibaren beton dökümüne başlanır. Aynı anda bentonit emilerek alınır ve havuzuna depolanır.
Beton kısmi prizini almasıyla stop-endler çekilir.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

FORE KAZIK

fore kazık firmaları

FORE KAZIK: Deprem yasasının getirmiş olduğu zorunlulukla birlikte  günümüz inşaat sektöründe olmazsa olmazlardan biri olan zemin güçlendirme sınıflarından fore kazık yöntemi ile zemin iyileştirme yolunda iyi bir yol katedilmiştir. Bu yöntemle zeminin  dayanıksız olduğu mukavemetinin zayıf olduğu yerlerde zeminin dayanıksız olduğu kısmı aşıp sağlam zeminlere inşaat yükünü taşıtmak mümkün olmuştur. Fore kazık taşıyıcı ve iksa kazıkları adında ikiye ayrılır. Kazık çapları 650mm ile3000mm arasında taşıma yüküne göre farklılık gösterebilir.

YAPILIŞI: (Zemin sınıfına göre yapılış şekilleri teknik açıdan farklılık gösterebilir)

GENEL OLARAK: Kazık üst kotundan kazık alt kotuna kadar bir kuyu açılır içerisine donatı demiri  indirilir ve tremi borusu ile betonu dökülür. Burada dikkat edilmesi gereken husus kazık boyunun tam olması ,demir donatısının sağlam ve toprağa temas etmeden montajı  ve kazık içerisinde boşluk bırakılmadan betonlanmasıdır. Aksi taktirde kazık boyu tam olmadığı zaman kazığın dikeyde ve düşeyde yatması kaçınılmaz olacaktır.demir donatının toprağa temas etmesi  zamanla temas eden bölgede paslanmaya yol açarak kazığın kırılmasına sebep olmaktadır. Betonlama işleminin tremi borusu ile yapılmadığı taktirde beton dökümü esnasındaki sirkülasyon nedeni ile kazık tabanı sadece çakıldan ibaret olacağından taşıyıcı fonksiyonunu yitirecek ve darbelere karşı  dayanıklılığı olmayacaktır.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.