Yazılar

ANKRAJ

ANKRAJ: Yapılmış olan iksa kazıkları arasına yatayda yapılan delgi yöntemidir. Bu sistemde belirli bir açı ile açılan delgilere halatlar sürülerek enjeksiyon  ile  beton doldurulur. Betonlama bittikten   sonra angraj yapılan alana kuşaklama kirişi yapılır kuşaklama kirişinin ardından germe işlemi yapılarak klips yardımı ile plakalara sabitlenir. Angrajlar geçici ve kalıcı angraj olmak  üzere ikiye ayrılır. Geçici angrajlarda sınırlı korozyon koruma gerektirirken kalıcı angrajlarda kapsamlı şekilde korozyon koruma sistemine sahip olması gerekmektedir. Bu uygulamada ölçüm işi tij boyuna göre esas alınır.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

TAŞIYICI KAZIKLAR

TAŞIYICI KAZIKLAR:Zeminin dayanıksız olduğu yerlerde inşaat yükü hesaplanarak yapılan temel altı kazıklarıdır.Bu sistemde bina yükünü sağlam zemine bindirerek daha sağlıklı ve güvenilir şekilde çalışmalar yapılır.Bu sistem genellikle deprem esnasında sıvılaşma gösterebilecek zeminlerin ıslahında kullanılır sağlam zemine soketlenerek ve sürtünme kuvveti ile çalışan iki tip fore kazık yapılabilir.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

BAND DREN

band dren

BANDDREN:  Fitil drenler zemin iyileştirme işleri için hazır (fabrikasyon) üretilmiş ürünlerdir. Sıkışabilir yumuşak zeminler (killer) üzerindeki yapıların tasarımı, inşaat mühendisleri için problemler çıkarır. Önceden bilinemeyen uzun vadedeki oturmalar yüzünden, zeminin davranış türü bilinmeden yapılan bir yapı genellikle kullanışsız olmaktadır. Her ne kadar sürşarj uygulaması boşluk suyu basıncını artırsa da zemindeki su kolay kaçış yolları bulamadığından yerleşmeler çok ciddi sürelere ulaşır (genellikle yıllar sürer). Boşluk sularının akışını sağlayan dikkatlice yerleştirilmiş yapay düşey drenaj yolları sayesinde bu tasarım probleminin üstesinden gelinebilir. Böylece konsolidasyon zamanı sadece aylar süresine indirgenebilir. Bu fitil dren ismiyle adlandırılan yapay drenaj yolları; serbest su drenajı sağlayacak kanallar fonksiyonuna sahip, etrafı ince bir jeosentetik filtre kaplamasıyla çevrilmiş merkezi bir plastik çekirdekten oluşur. Hazır düşey drenlerin kullanılması (ayrıca adları; fitil dren veya bant dren) yumuşak yapışkan zeminlerin konsolidasyonu oturma zamanını yıllardan aylara indirir. Yerleşmelerin büyük çoğunluğu uygulama sırasında oluşur, böylece inşaat sonrası oturmalar minimuma getirilir.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

TAŞ KOLON

Taş kolon imalatı

TAŞ KOLON : Taş kolonlar taşıma gücünün artırılması,oturmaların azaltılması, sıvılaşmanın önlenmesi gibi amaçlarla imal edilir.taş kolonlar özellikle killi ve siltli zeminlerde donatı  vazifesi  görür. Yükün taşınmasına ve oturmaların azaltılmasına katkıda bulunur. Taş kolonlar vibrasyon ile gevşek zeminleri sıkıştırarak deprem anındaki sıvılaşmayı ortadan kaldırır. Taş kolonlar drenaj görevi görerek zamanla oluşacak oturmaları daha hızlı yapılır.

TAŞ KOLON YAPILIŞI: Zeminin ağır ve  titreşimli bir uc ile sıkıştırılarak delinmesi ve açılan deliğin kırma taş ile doldurulup sıkıştırılması ile oluşturulur. Sıkıştırma esnasında yine vibrasyon kullanılır ve bu yöntem vibroflotasyon veya  yukardan titreşimli vibrasyon ile yapılır.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

FORE KAZIK

fore kazık firmaları

FORE KAZIK: Deprem yasasının getirmiş olduğu zorunlulukla birlikte  günümüz inşaat sektöründe olmazsa olmazlardan biri olan zemin güçlendirme sınıflarından fore kazık yöntemi ile zemin iyileştirme yolunda iyi bir yol katedilmiştir. Bu yöntemle zeminin  dayanıksız olduğu mukavemetinin zayıf olduğu yerlerde zeminin dayanıksız olduğu kısmı aşıp sağlam zeminlere inşaat yükünü taşıtmak mümkün olmuştur. Fore kazık taşıyıcı ve iksa kazıkları adında ikiye ayrılır. Kazık çapları 650mm ile3000mm arasında taşıma yüküne göre farklılık gösterebilir.

YAPILIŞI: (Zemin sınıfına göre yapılış şekilleri teknik açıdan farklılık gösterebilir)

GENEL OLARAK: Kazık üst kotundan kazık alt kotuna kadar bir kuyu açılır içerisine donatı demiri  indirilir ve tremi borusu ile betonu dökülür. Burada dikkat edilmesi gereken husus kazık boyunun tam olması ,demir donatısının sağlam ve toprağa temas etmeden montajı  ve kazık içerisinde boşluk bırakılmadan betonlanmasıdır. Aksi taktirde kazık boyu tam olmadığı zaman kazığın dikeyde ve düşeyde yatması kaçınılmaz olacaktır.demir donatının toprağa temas etmesi  zamanla temas eden bölgede paslanmaya yol açarak kazığın kırılmasına sebep olmaktadır. Betonlama işleminin tremi borusu ile yapılmadığı taktirde beton dökümü esnasındaki sirkülasyon nedeni ile kazık tabanı sadece çakıldan ibaret olacağından taşıyıcı fonksiyonunu yitirecek ve darbelere karşı  dayanıklılığı olmayacaktır.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

KIRIKKALE HIZLI TREN ŞANTİYESİ

KIRIKKALE HIZLI TREN ŞANTİYESİ

İŞİN ADI : HIZLI TREN ŞANTİYESİ

İŞİN YERİ : KIRIKKALE

FİRMA : KOLİN İNŞ. A.Ş.

AİŞE HATUN OTELİ

AİŞE HATUN OTELİ

İŞİN ADI : AİŞE HATUN OTELİ

İŞİN YERİ : LİBYA

FİRMA : TREVI SPA