Yazılar

DİYAFRAM DUVAR (DIAPHRAGM WALL)

diyafram duvar

DİYAFRAM DUVAR: Genel olarak kazı duvarlarını desteklemek için inşa edilen geçirimsiz , donatılı, yüksek dayanımlı yeraltı duvarlarıdır. Derin kazılarda temel çukuru stabilitesinin sağlanması ve emniyetle temel kazısı yapılması amacıyla yapılan bir betonarme iksasistemidir. Diyafram duvarın amacı yer altı suyunun çalışma yapılacak alana girmesini önlemek ve yüksek toprak basıncının karşılanmasıdır. Derin kazılarda yanal stabilite ankrajlarla sağlanır. Bu uygulamada grap veya hidro freze  yöntemleri ile iki ayrı çalışma yapılabilir.

GRAP: Gevşek zeminlerin imalatında kullanılan iki karşılıklı çeneden ibarettir. İki halat yardımı ile aç kapa yaparak çalışma yapılır.
HİDROFREZE: Bu uygulama daha çok kumlu ve sert zeminler için geçerli olup karşılıklı iki adet ters çarktan ibarettir. Çarklar hidrolik gücü ile çalışır ve çarkların arasındaki pompa vasıtası ile öğütülen zemin dışarı atılır .

 

Diyafram duvar imalatı;

Kılavuz duvarı vasıtasıyla istenen boyda ve kalınlıkta anolar halinde bir panelin kazısına başlanır. Kazı sırasında, çukur stabilitesibentonit süspansiyonu ile sağlanır.

Kazıyı müteakip desandır yöntemi ile panel içerisindeki çalışma esnasında oluşan kumlu bentonit çekilerek elenip yerine temiz bentonit doldurulur desandırın amacı kuyu içerisindeki kumu temizlemektir.

Panel içerisine donatı kafesi yerleştirilir ve askıya alınır.
donatı yerine yerleştirilip betonlamaya başlamadan önce, panelin her iki tarafına (bitmiş komşu panel yoksa) stop-end yerleştirilir.
Beton boruları ile (termie borusu) tabandan itibaren beton dökümüne başlanır. Aynı anda bentonit emilerek alınır ve havuzuna depolanır.
Beton kısmi prizini almasıyla stop-endler çekilir.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.