ZEMİN ÇİVİSİ

ZEMİN ÇİVİSİ: Bir delici makine tarafından delinen deliğe enjeksiyon malzemesi doldurulduktan sonra, bulonun elle itilerek yerleştirilmesi suretiyle kullanılır farklı boylarda  nervürlü çelikten özel olarak imal edilir. Bir ucu 10 cm. dişli ve taşıma plakaları 200/200/100 mm. boyutlarında olup, sürülen bulona göre metrik somun kullanılır(mesela 26’lık nervürlü çelik bulon için metrik 24 somun), içine yerleştirildiği delik çapı min. 45 mm. dir ve sadece su-çimentodan oluşan enjeksiyonun hazırlanmasında Mai-Pump adı verilen özel makineler kullanılır.  Bu makineler arcılığıyla kıvam ayarı kolaylıkla yapılabilir. Kırıklı-çatlaklı yapıya sahip, ancak faraj duyarlılığı olan ortamlarda kullanılır. Enjeksiyon priz süresi dolmadan torklanamadığı için anında çalışan bir tahkimat elemanı değildir. Torklama işlemi özel amaçla üretilen ve üzerinde bir skala olan tork anahtarı vasıtasıyla yapılır.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

ANKRAJ

ANKRAJ: Yapılmış olan iksa kazıkları arasına yatayda yapılan delgi yöntemidir. Bu sistemde belirli bir açı ile açılan delgilere halatlar sürülerek enjeksiyon  ile  beton doldurulur. Betonlama bittikten   sonra angraj yapılan alana kuşaklama kirişi yapılır kuşaklama kirişinin ardından germe işlemi yapılarak klips yardımı ile plakalara sabitlenir. Angrajlar geçici ve kalıcı angraj olmak  üzere ikiye ayrılır. Geçici angrajlarda sınırlı korozyon koruma gerektirirken kalıcı angrajlarda kapsamlı şekilde korozyon koruma sistemine sahip olması gerekmektedir. Bu uygulamada ölçüm işi tij boyuna göre esas alınır.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

İKSA KAZIKLARI

İKSA KAZIKLARI:İnşaat  alanının zemin kotuna inilmesi durumunda zeminin kaygan ve güçsüz olduğu yerlerde kullanılır. İnşaat yapılacak alanın etrafı sık aralıklarla fore kazık imalatı yapılarak ve angraj sistemi veya strut (payanda)ile desteklenerek inşaat alanının zemine kadar güvenle inilmesi sağlanmış olur. Bu sistemde kazıkların tek başına hiçbir fonksiyonu bulunmamaktadır. Grup olarak çalıştırılması gerekmektedir. Grup olarak çalıştırmak için öncelikle kazık başları birbirine sabitlenir(başlık kirişi ile).daha sonra belirli bir mesafe açılır ve angraj uygulaması yapılır. Angraj uygulamasının yapıldığı bölgeye kuşaklama kirişi yapılarak angraj yükü  gruba dağıtılır. Bu şekilde kazığın kayması ve kırılması önlenmiş olur .

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

TAŞIYICI KAZIKLAR

TAŞIYICI KAZIKLAR:Zeminin dayanıksız olduğu yerlerde inşaat yükü hesaplanarak yapılan temel altı kazıklarıdır.Bu sistemde bina yükünü sağlam zemine bindirerek daha sağlıklı ve güvenilir şekilde çalışmalar yapılır.Bu sistem genellikle deprem esnasında sıvılaşma gösterebilecek zeminlerin ıslahında kullanılır sağlam zemine soketlenerek ve sürtünme kuvveti ile çalışan iki tip fore kazık yapılabilir.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

CFA KAZIK YÖNTEMİ

CFA KAZIK

CFA KAZIK YÖNTEMİ: CFA yöntemi küçük çaplı fore kazık inşasında kullanılan bir sistemdir. İnşa edilecek kazık boyundan daha uzun tam boyda bir burgu matkap kullanılarak kazık delgisi yapılır. Delgi sırasında kullanılan matkap sürekli olup, delgi boyunca kazık alt ucuna kadar aynı yönde çevrilerek zemin içerisine sokulmaktadır. Bu şekilde kazılan zeminin bir kısmı yüzeye çıkarken, bir bölümü de zemin içinde kazık çeperlerine doğru deplase edilerek itilmektedir.

Delgi istenilen boyda derinliğe ulaştıktan sonra burgu matkap çekilirken matkabın ortasındaki boşluktan beton pompalanır ve burgu çıktıkça kuyu dolar. Betonlama işleminin hemen ardından önceden hazırlanmış olan kafes donatı demiri betonlanmış kuyuya indirilir. Kefes donatı demirinin inmediği durumlarda vibrasyon kullanılarak indirilir ve kazık tamamlanmış olur.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

BAND DREN

band dren

BANDDREN:  Fitil drenler zemin iyileştirme işleri için hazır (fabrikasyon) üretilmiş ürünlerdir. Sıkışabilir yumuşak zeminler (killer) üzerindeki yapıların tasarımı, inşaat mühendisleri için problemler çıkarır. Önceden bilinemeyen uzun vadedeki oturmalar yüzünden, zeminin davranış türü bilinmeden yapılan bir yapı genellikle kullanışsız olmaktadır. Her ne kadar sürşarj uygulaması boşluk suyu basıncını artırsa da zemindeki su kolay kaçış yolları bulamadığından yerleşmeler çok ciddi sürelere ulaşır (genellikle yıllar sürer). Boşluk sularının akışını sağlayan dikkatlice yerleştirilmiş yapay düşey drenaj yolları sayesinde bu tasarım probleminin üstesinden gelinebilir. Böylece konsolidasyon zamanı sadece aylar süresine indirgenebilir. Bu fitil dren ismiyle adlandırılan yapay drenaj yolları; serbest su drenajı sağlayacak kanallar fonksiyonuna sahip, etrafı ince bir jeosentetik filtre kaplamasıyla çevrilmiş merkezi bir plastik çekirdekten oluşur. Hazır düşey drenlerin kullanılması (ayrıca adları; fitil dren veya bant dren) yumuşak yapışkan zeminlerin konsolidasyonu oturma zamanını yıllardan aylara indirir. Yerleşmelerin büyük çoğunluğu uygulama sırasında oluşur, böylece inşaat sonrası oturmalar minimuma getirilir.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

DİYAFRAM DUVAR (DIAPHRAGM WALL)

diyafram duvar

DİYAFRAM DUVAR: Genel olarak kazı duvarlarını desteklemek için inşa edilen geçirimsiz , donatılı, yüksek dayanımlı yeraltı duvarlarıdır. Derin kazılarda temel çukuru stabilitesinin sağlanması ve emniyetle temel kazısı yapılması amacıyla yapılan bir betonarme iksasistemidir. Diyafram duvarın amacı yer altı suyunun çalışma yapılacak alana girmesini önlemek ve yüksek toprak basıncının karşılanmasıdır. Derin kazılarda yanal stabilite ankrajlarla sağlanır. Bu uygulamada grap veya hidro freze  yöntemleri ile iki ayrı çalışma yapılabilir.

GRAP: Gevşek zeminlerin imalatında kullanılan iki karşılıklı çeneden ibarettir. İki halat yardımı ile aç kapa yaparak çalışma yapılır.
HİDROFREZE: Bu uygulama daha çok kumlu ve sert zeminler için geçerli olup karşılıklı iki adet ters çarktan ibarettir. Çarklar hidrolik gücü ile çalışır ve çarkların arasındaki pompa vasıtası ile öğütülen zemin dışarı atılır .

 

Diyafram duvar imalatı;

Kılavuz duvarı vasıtasıyla istenen boyda ve kalınlıkta anolar halinde bir panelin kazısına başlanır. Kazı sırasında, çukur stabilitesibentonit süspansiyonu ile sağlanır.

Kazıyı müteakip desandır yöntemi ile panel içerisindeki çalışma esnasında oluşan kumlu bentonit çekilerek elenip yerine temiz bentonit doldurulur desandırın amacı kuyu içerisindeki kumu temizlemektir.

Panel içerisine donatı kafesi yerleştirilir ve askıya alınır.
donatı yerine yerleştirilip betonlamaya başlamadan önce, panelin her iki tarafına (bitmiş komşu panel yoksa) stop-end yerleştirilir.
Beton boruları ile (termie borusu) tabandan itibaren beton dökümüne başlanır. Aynı anda bentonit emilerek alınır ve havuzuna depolanır.
Beton kısmi prizini almasıyla stop-endler çekilir.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

TAŞ KOLON

Taş kolon imalatı

TAŞ KOLON : Taş kolonlar taşıma gücünün artırılması,oturmaların azaltılması, sıvılaşmanın önlenmesi gibi amaçlarla imal edilir.taş kolonlar özellikle killi ve siltli zeminlerde donatı  vazifesi  görür. Yükün taşınmasına ve oturmaların azaltılmasına katkıda bulunur. Taş kolonlar vibrasyon ile gevşek zeminleri sıkıştırarak deprem anındaki sıvılaşmayı ortadan kaldırır. Taş kolonlar drenaj görevi görerek zamanla oluşacak oturmaları daha hızlı yapılır.

TAŞ KOLON YAPILIŞI: Zeminin ağır ve  titreşimli bir uc ile sıkıştırılarak delinmesi ve açılan deliğin kırma taş ile doldurulup sıkıştırılması ile oluşturulur. Sıkıştırma esnasında yine vibrasyon kullanılır ve bu yöntem vibroflotasyon veya  yukardan titreşimli vibrasyon ile yapılır.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.

JET GROUT

jet grout

Beton enjeksiyonu yöntemidir. Zemin iyileştirmek için kullanılır.

MİNİ KAZIK (MINI PILING)

Mini Kazık

MİNİ KAZIK:Derin temel kazıları sırasında çevre yol ve yapılara zarar vermemek için imal edilen kazı duvarlarını destekleme yöntemlerinden biridir. Bu yöntem genelde şehir içlerinde ve dar inşaat sahalarında fazla yer kaybına neden olmamaları açısından tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu yöntemde fore kazık imalatı gibi olup çapları daha küçüktür.fore kazıktan farklı olarak yapımı esnasında kazık ağzında toprak birikmesi olacağından toprak birikintilerinin temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca fore kazıktan farklı olarak zemine göre bazen komprösör yardımına başvurulabilir. Derin temel kazıları yapılmadan angraj uygulaması yapılarak kayma ve kırılmaya karşı tehdit ortadan kaldırılır.

Firmamız Fore Kazık Sistemlerinde Türkiye’nin her bölgesinde size hizmet verebilir. Tüm Fore Kazık işleriniz için iletişime geçmeniz yeterli.

İletişim adresleri ve iletişim formu için lütfen buraya tıklayınız.